Bos & Bed

Slapen in het bos op Texel

Privacy Policy

Wie zijn wij

Onze website is: https://www.bosenbed.nl. Onze locatie is Dorpsstraat 264, 1796 CJ De Koog.
Hierna te noemen Bos&Bed of Wij. Bos&Bed is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

wat verzamelen wij en waarom

Gegevens die wij verwerken

Bos&Bed verwerkt (persoons)gegevens omdat u een reguliere of potentiële gast van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Adres, postcode en woonplaats
· Telefoonnummers
· E-mailadres
· Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een boeking of aanvraag op onze website te maken.

Verwerken van (persoonsgegevens)

Bos&Bed verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het behandelen van boekingen, facturen en betalingen
– Het maken van een historie van uw verblijf

Bewaren van gegevens

Bos&Bed bewaart uw (persoonlijke)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren.

Gegevens delen met derden

Bos&Bed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. 

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van (persoons)gegevens of verzoek tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@bosenbed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. Bos&Bed reageert zo snel mogelijk op uw verzoek.

Bos&Bed wilt er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Beveiligen van persoonsgegevens

Bos&Bed neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@bosenbed.nl. Bos&Bed heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door
· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall;
· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;
· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie.

In geval van een data- of beveiligingslek zal Bos&Bed de belanghebbende daarover informeren. Ook zal Bos&Bed het data- of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websitecookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Bos&Bed gebruikt op haar websites zowel functionele als analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan Bos&Bed hiermee haar website optimaliseren. De analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden. Het is mogelijk indien cookies niet geaccepteerd worden, dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de mogelijke diensten middels de website.

Plaats van opslag

Persoonsgegevens staan bij ons lokaal op een server. We verwerken boekingen per microsoft Excel.
De verwerking van betalingen vind plaats via de ING bank. De website van Bos&Bed wordt gehost in Nederland bij Antagonist.

Wijzigen van het Privacy Statement

Bos&Bed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via privacy@bosenbed.nl

© 2024 Bos & Bed

Thema door Anders Norén